Medarbetare

Nedan kan du läsa mer om vilka vi på Kolmårdens personliga assistans är. Vår historia, egenskaper och kunskaper. Lär känna oss bättre!

Björn Colliander

Verksamhetsledare

Grundaren och verksamhetsledaren är jag, Björn Colliander. Jag har en lång erfarenhet inom både statlig och kommunal sektor, men har även erfarenhet som vård- och behandlingspersonal samt personlig assistent. Genom åren har jag tagit an många chefsroller i olika verksamhet. Jag har dessutom lång erfarenhet av myndighetsutövning inom bland annat handikappområdet på Försäkringskassan. Ödet gjorde att jag och min fru Pernilla fick en dotter med omfattande funktionsnedsättningar. De senaste 19 åren har jag därför kombinerat mitt vanliga arbete med att vara personlig assistent och arbetsledare till min yngsta dotter. Sedan kom idéen upp om att utveckla ett företag som på olika sätt kan assistera personer och familjer med funktionsnedsättningar genom att kombinera all erfarenhet från yrkeslivet och det privata livet. Jag har ett brett kontaktnät av kunniga personer och har möjligheten att anlita den kompetens som krävs för att anpassa assistenten utifrån varje individs behov.
​​​​​

Linda Bergman

Uppdragsansvarig

Jag, Linda, har precis som Björn ett barn som har speciella behov. Därför har jag också erfarenhet av att ha personlig assistans i hemmet. Jag vet hur svårt det är med det eviga pusslandet som personlig assistent och jag kan ge stöd kring de vardagliga detaljerna. Exempelvis kan det handla om att ta hand om pappersarbeten eller ha kontakt med aktörer i olika myndigheter.

Ewa Andersson

Löneadministratör

Som förälder till en dotter med speciella behov har även jag många års erfarenhet av assistans i hemmet. Sedan tre år tillbaka har min dotter bott i sin egen lägenhet med assistans. Även där har  jag varit  med och tagit på mig arbetsledarrollen.  Jag brinner för LSS frågor, och ger gärna stöd till familjer i liknande situation.

Min huvudsakliga arbete i verksamheten är löneadministratör.

Maral Galvani

Kommunikatör och verksamhetsstöd

Jag, Maral, bevakar kunskaper och politik inom det handikappolitiska området. Detta för att vi och våra uppdragsgivare skall veta vad som händer och ha möjligheter att tillvarata våra särskilda intressen. Eftersom jag har särskild kompetens inom kommunikationsområdet kommer jag även att ansvara för att utveckla metoder för att introducera nya assistenter som börjar hos oss. Jag har själv funktionsnedsättningar och ger därför gärna råd och stöd till dig i samma situation. Jag informerar och tolkar även persiska 

  • Persiska

Jack Youssef

Kontaktperson och informatör på både arabiska och syrianska. Jack kan också hjälpa dig att arrangera resor.

Jag, Jack, kommer att vara kontaktperson och informatör för dig som talar arabiska och syrianska. Vi vet att det kan vara svårt om man inte kan språket fullt ut och därför erbjuder vi att kunna hjälpa dig på ditt modersmål. Jag kan även hjälpa dig att till exempel arrangera resor.
Arabiska

  • Syrianska

Abdala M Nur (Abbe)

Kontaktperson och informatör på somaliska

Jag, Abdala, arbetar som kontaktperson och informatör för dig som talar somaliska. För att vi ska kunna ge korrekt råd och stöd  anser vi att språket inte ska vara ett hinder. Därför ger vi informerar vi på ditt modersmål.

  • Somaliska

Ann-Marie Pettersson

Kontakta

Ekonomisk rådgivare

Jag, Ann-Marie, är civilekonom, och har jobbat som ekonom sedan 1999. Ganska nyligen startade jag upp min egen firma AMPITEK, med syfte om att kunna hjälpa företag med deras bokföring och bokslut.  Jag kommer framför allt att ta hand om bokslutet åt Kolmårdens Personliga Assistans AB.