Ny regleringsbrev, samma uppdrag!

21-dec-2016

Regeringen har idag, den 21 december 2016, gett ett nytt regleringsbrev till Försäkringskassan. Myndigheten ska bland annat se till att "arbete med assistansersättning ska präglas av högkvalitet och rättsäkerhet så att rätt person får rätt ersättning, såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet. Försäkringskassan ska verka för att utredningar, försäkringsmedicinska utredningar och läkarutlåtandena håller hög kvalitet. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen."
 
Detta har fått kritik från olika håll då man menar att regleringsbrevets fokus fortfarande ligger på att dämpa kostnadsutvecklingen. 
 
Förra veckan kom även ISF ut med en utredning som visade på att Försäkringskassan agerat rätt i sina bedömningar.  Rapporten hänvisade till att de hårda bedömningarna är konsekvenser av en rad domar från Högsta förvaltningsdomstolen. Regering och riksdag uppmanas därför till att tydliggöra villkoren för personlig assistans.
 
Regeringen har dock kommit med en rad andra åtgärder som ska säkerställa lagens intentioner och att individer inte hamnar mellan stolarna. I ett pressmeddelande lägger fram Åsa Regnér fem åtgärder.
 
1. Konsekvensanalys av domar. Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska utreda konsekvenserna av domar från Högsta förvaltningsdomstolen som rör det "femte grundläggande behovet". Klart senast 15 december 2017.

2. Kommunernas stöd för egenvård. Socialstyrelsen ska kartlägga vilket stöd som lämnas av kommuner till personer med funktionsnedsättningar som har behov av "egenvårdsinsatser". Klart senast den 1 december 2017.

3. Anmälningsskyldighet vid indrag av assistansersättning. Socialstyrelsen och Försäkringskassan ska analysera om Försäkringskassan bör få en skyldighet att "skyndsamt anmäla till kommunen när en person får indragen assistansersättning". Klart senast 1 september 2017.

4. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska redovisa en handlingsplan på hur man ska utveckla arbetet med tillståndsgivning och tillsyn av anordnare av assistans. Klart senast 28 februari 2018.

5. Inspektionen för socialförsäkring (ISF) ska analysera marknaden för anordnare av personlig assistans. Klart senast 15 december 2017.
 
Handikappförbundet ser positivt på detta men påpekar samtidigt att det är nödvändigt med ett nödstopp tills utredningarna är klara.
” Tills alla frågetecken rätats ut, krävs ändå ett nödstopp av det nuvarande förloppet. Här ingår bland annat tveksamheter när det gäller Försäkringskassans tolkning av begreppet egenvård”, säger Stig Nyman, Handikappförbundets ordförande.” Regeringen måste redan nu ta ansvar och agera för att stoppa den pågående hanteringen av personlig assistans och LSS, där individer och familjer dagligen drabbas av orättvisa neddragningar och avslag.” 

​Skribent: Maral Galvani
Källa
Stor besvikelse över regeringens nya assistans-besked
Regeringen förtydligar mål i regleringsbrev om assistensersättningen
 Stödinsatser till personer med funktionsnedsättning
Regeringen tar flera bra initiativ, men situationen kräver nödstopp
​Tydliggör villkoren för personlig assistans

Riksdagsdebatten om assistansersättningen.

28-okt-2016

Idag hölls den efterlängtade riksdagsdebatten om assistansersättningen. Regeringen, vars representanter idag var Åsa Regnér (S) och Marco Venegas (M) stod fast vid att inget ska förändras. Regnér menar att det är regeringens skyldighet att se till att kostnaden för assistansersättningen inte skenar iväg. Både statsrådet Regnér och riksdagsledamot Venegas hävdar att indragningar som har skett beror på en rad rättspraxis. Kostnadsutvecklingen måste vara hållbar, menar stadsrådet.
 
Moderaterna vill se ett nytt uppdrag till försäkringskassan. Ledamoten Cecillia Widgren vill att uppdragets fokus ska ligga på nolltolerans mot brister i kvalité och fusk.
 
Jan Björklund (L) som var enda närvarande partiledare vill att regeringen så snart som möjlig tar tillbaka uppdraget från Försäkringskassan. Något som både vänsterpartiet och Kristdemokraterna står bakom. Björklund menar att vi inte kan gå tillbaka till den tid då människor med funktionsvariation tvingades in i institutioner.   
 
Riksdagsledamoten Emma Henriksson (KD) påpekade att kostnadsutvecklingen visst har förklaring.  Att behoven är idag större än vad man räknade med när lagen kom. Dessutom har bedömningarna enlig Försäkringskassans handläggare blivit mer korrekt, hävdar Henriksson.
 
Centerpartiets företrädare Per Lodenius underströk vikten av att assistansberättigade får styra över assistansen. Enligt Lodenius måste det vara tydligt att LSS är en rättighetslag.
 
Samtliga partier håller med om att fusk och överutnyttjande ska bekämpas. Dock inte på bekostnad av enskilde individens rättigheter.

Skribent: Maral Galvani
 

RBU begär krismöte 

22-aug-2016

RBU begär om ett krismöte med anledningen av hårda tillämpningen av reglerna för personlig assistans.  De senaste tiden har det rapporterats om att alltfler förlorar eller nekas personlig assistans. Att levnadsvillkoren för personer med funktionsvariation i Sverige har försämrats kritiseras av FN.  
 
Nyheten om fyra åriga Selma var dock droppen. I helgen kunde man läsa om att Försäkringskassan bedömd Selmas grundläggande behov, som tidigare varit 66,57 timmar per veckan, endast uppgå till 5 timmar och 51 minuter per vecka. Detta har lett till att RBU nu skickat en begäran om ett akut kris möte till  ansvarig minister Åsa Regnér, Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler och ordförande i riksdagens socialutskott Emma Henriksson.
 
- Det beslut som Selma och hennes familj nu har fått Försäkringskassan är en väldigt tydlig beskrivning av hur absurd situationen har blivit, men tyvärr är beslutet långt ifrån unikt. Vi ser ingen annan utväg än att begära ett akut krismöte med ministern, Försäkringskassans generaldirektör och socialutskottets ordförande, säger Maria Persdotter, ordförande för RBU.
 
Trots att många kan tro att beslutet grundar sig i regeringens mål att minska kostnaderna för personlig assistans kan domen om den femte grundläggandebehovet spelat roll Beslutet för neddragningen av Selmas timmar.
 
 Källa: RBU
Skribent: Maral Galvani

Operation Fjord stoppar fusk

29-jun-2016

Idag meddelade Försäkringskassan att man genom operation Fjord har stoppat felaktiga utbetalningar. Ett samarbete mellan olika myndigheter riktade kontroll mot 26 utvalda privata bolag i syfte att upptäcka och förebygga brott inom assistansersättningen. Kollaborationen, som varade mellan 2011 till 2015, ledde till att försäkringskassan kunde stoppa 58 790 000 kronor felaktiga utbetalningar.

- Det är otroligt viktigt att skattepengarna går till det de ska, nämligen att ge människor som lever med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett liv på samma villkor som alla andra, understryker Ann-Marie Begler, generaldirektör på Försäkringskassan.

Brottsligheten är, enligt Försäkringskassan, en kombination av  bland annat”simulerande” brukare och ”pappersassistenter”.
 
- Den viktigaste lärdomen är att vi måste minska riskerna för felaktiga utbetalningar redan från början. Det är därför vi nu genomför en övergång till efterskottsutbetalningar av assistansersättning i höst. Vi stoppar nu också utbetalningarna till oseriösa anordnare, säger Ann-Marie Begler.
Försäkringskassan har även kunnat återkräva 2 100 000 kr.
 
Samtidigt som Försäkringskassan går ut med detta, varnar IFA för verksamhet som  använder införandet av efterskottsbetalningen för att via agresiv marknadsföring ta över kunder och mindre verksamhet.  

Skribent: Maral Galvani
Källa: FörsäkringkassanIFA

Regnér -" Vi ska ha ett jämlikt och jämställt samhälle där alla kan vara delaktiga"

13-jun-2016

Åsa Regnér ska medverka vid FN:s nionde statspartsmötet om implementering av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att stadsrådet inte skäms att visa upp sig i ett sådant sammanhang är för mig en gåta.

​På senare tid har svenska funktionshinderspolitiken gått i fel riktning. 2015 blev brist på tillgänglighet en del av diskriminerings lagen. Dock anses lagen vara tandlös eftersom den innehåller en rad undantag.
 
Samtidigt har LSS och personlig assistans fått stå emot hårda slag. Reformen har i stort sett  svartmålats av både media och politiker. Konsekvensen har blivit att allt fler blir av med personlig assistans.

Färre assistans timmar,  hög arbetslöshet och bristande tillgänglighet är några av de faktorer som bidrar till fattigdom och misär för personer med funktionsvariation. Något som FN har riktat kritik mot.
 
- Det är viktigt att Sverige tar en aktiv roll i det globala arbetet med mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utgångspunkten måste vara att vi ska ha ett jämlikt och jämställt samhälle där alla kan vara delaktiga, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér inför besöket i New York.
 
Då undrar jag varför Sverige har valt att gå bakåt istället för framåt då det gäller funktionshinderspolitiken? Efter direktivet som kom ut för några veckor sedan är det tydlig att stadsrådet inte värnar om människors lika värde. Åtminstone inte om det ska kosta.
 Skribent: Maral Galvani
Källa: Socialdepartementet

Rapport: Personlig assistans - hotad frihetsreform?

31-maj-2016

Idag släpper Bengt Westerberg rapporten han har skrivit på uppdrag av samtliga arbetsgivar- och branschorganisationer inom personlig assistans. Ni kan följa den webbsända seminariet som börjar 13.30 här.

Rapporten i sin helhet kan läsas här.
 
Westerbergs debatt artikel som belyser problematiken i regeringens synsätt på kostnadsökningen kan läsa här.
​//Maral

Direktivet för LSS

26-maj-2016

Efter en långtids väntan, flertal debatter och diskussioner har regeringen äntligen kommit med LSS-direktiven.  Idag blev det klart att Désirée Pethrus, som har sina politiska rötter inom krisdemokraterna, fått i uppdrag att leda LSS-utredningen. 


-   Jag ser fram emot det här uppdraget då LSS och assistansersättningen är oerhört viktiga delar av välfärden. Mitt sikte är inställt på att 2018 kunna leverera förslag som gör lagstiftningen mer ändamålsenlig och som tryggar människors rättigheter och möjligheter till delaktighet i enlighet med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, säger Désirée Pethrus,
 
Petrus  är utbildad socionom och har tidigare arbetat som sjukhuskurator.
 
Som befarat kommer utredningens fokus ligga på att försöka dämpa kostnadsökningen inom assistansersättningen. Detta trots att Åsa Regnér hävdar att utredningen ska handla om brister inom  LSS i helhet.
 
- En översyn av assistansersättningen och LSS är viktig för att komma till rätta med de brister som finns idag. Det handlar om de kraftigt stigande kostnaderna som fördubblats på ungefär tio år utan att antalet personer som får assistans ökat i alls samma utsträckning. Vi behöver också få till mer träffsäkra insatser som i högre grad bidrar till självbestämmande och delaktighet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
 
Utredningen ska ske med samråd med funkisrörelsen och andra berörda partner.
 
Redan i tisdags konstaterade kommunal i sin rapport att anhörigas möjlighet att jobba som assistans bör begränsas. Något som även LSS-utredningen ska se över.  Förutom detta ska även privata assistans bolag och deras roll utredas. Ingenstans talas det dock om att se över hur kommunerna utför assistansen.
 
Direktivet har redan möt skarp kritik.
Handikapförbunden påpekar att LSS går i linje med FN-konventionen som säger ”att rättigheter som givits inte kan tas tillbaka och att kostnadsläget inte får påverka insatserna”.

- Vi har bland annat också poängterat vikten av att utredningen fokuserar på tillämpningen av LSS som den rättighetslag den är, så att de ursprungliga intentionerna uppfylls, att LSS utvärderas utifrån FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och att rättstillämpningen av lagen utvärderas, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.

-Vi hade sett fram emot utredningen eftersom vi trodde att regeringen skulle utnyttja möjligheten att täppa till de luckor som har uppstått genom en snävare tillämpning de senaste åren och som har medfört att många människor har förlorat livsavgörande insatser, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU. Dessvärre tvingas vi konstatera att regeringen har valt att fokusera på kostnadsbesparingar och att de kvalitetshöjningar man säger sig vilja göra inom LSS ska finansieras genom att färre personer ska få tillgång till personlig assistans. 
 

Skribent: Maral Galvani
Källa: Socialdepartementet
           Handikappförbunden
           FUB
Läs vidare: Hon ska utreda hela LSS - här är tuffaste frågorna
                     Kommunal vill se stora förändringar av personlig assistans

Resningsansökan lämndes in 19 maj 

25-maj-2016

25 juni 2015 kom en dom från HFD som har fått mycket kritik. Domen som påvisade att den femte grundläggande behovet endast avser personer med psykiska funktionshinder. Denna snäva tolkning har fått enorma konsekvenser för grupper som inte har psykiska funktionsnedsättning men är i behöv aktiv tillsyn. För att ändra på detta har en resningsansökan lämnats in till Högsta förvaltningsdomstolen.

Bland de dryga 20.000 assistansanvändare som finns idag är det många som har förlorat assistans timmar just på grund av domen i juni förra året. I vissa fall har assistansersättningen helt dragits in och därav förlorat rätten till att leva som andra.

Konsekvenserna har drivit samman olika aktörer inom personlig assistans som har arbetat med resningsansökan. – Resningsansökan har varit viktig att arbeta med eftersom den berör så många. Flera har reagerat, men vi vill också agera för att försöka åstadkomma en förändring, säger Mia von Wachenfelt, som arbetar som jurist för Passal AB.

Tillsammans med Tom Schultz-Eklund, Vivida Assistans AB, företräder Mia von Wachenfelt den enskilde för att värn om människor som drabbas samtidigt som man vill återställa lagens intentioner.

– Domen inskränker rätten till ett värdigt liv för många, och därför väljer vi nu att lämna in en resningsansökan i hopp om att bibehålla livskvaliteten för dessa människor, säger Tom Schultz-Eklund.

-Det finns flera frågetecken kring detta och tillsammans med de otroliga konsekvenser som domen redan fått kändes det viktigt, säger Mia von Wachenfel Samarbetet har välkomnats från många håll.

– Målet är det viktiga, vi vill återställa lagens intentioner, säger Thomas Jansson, ordförande i FUB och styrelseledamot i Handikappförbunden,

Förhoppningsvis kommer denna agerande leda till återställning av lagens intentioner som idag verkar bli alltmer bortglömd.

Skribent:Maral Galvani

​källa: Pressmedelande

Skam den som ger sig - eller?

19-maj-2016

Ett uttalande från Generalsekreteraren Anne-Marie Begler har ännu en gång upprört många. I Ekots lördagsintervju  den 14 maj 2016 hävdar Begler att 10 % av assistansersättningen går till kriminella. En siffra som det råder tveksamhet över.
I onsdags kritiserades Beglers uttalande starkt av RBU:s ordförande, Maria Persdotter, då hon hävdar att dessa siffror inte stämmer.
 
-Detta är inte Försäkringskassans egna siffror utan härrör från den hårt kritiserade Billumutredningen från 2012, där man använt sig av beräkningsmodeller för att uppskatta hur stor andel av assistansersättningen som betalats ut felaktigt. I själva verket visar Försäkringskassans egna redovisningar att det kassan återkräver på grund av felaktiga utbetalningar motsvarar 0,16 procent. Och där finns även sådana utbetalningar med där kassan gjort fel eller där något annat hänt som inte har ett dugg med kriminalitet att göra, säger Maria Persdotter.  
 
-  Det är mycket olyckligt att Billumutredningens vidlyftiga användning av lösa antaganden och uppskattade siffror fortsätter att spridas. 

Generalsekreteraren står dock fast vid sin uttalande då hon på Försäkringskassans hemsida skriver:

 "Det är inte lätt att uppskatta omfattningen av fusket. Det ligger i sakens natur att någon exakt siffra inte kan uppges eftersom mörkertalet är stort. Dock är det så att Billum-rapporten som kom 2012 innehöll kvalificerade beräkningar. Det är sant att det riktades kritik från en del håll gällande tillförlitligheten, men rapporten ansågs vederhäftig bland annat den dåvarande regeringen. Vi har inte heller sett någon alternativ modell för att beräkna omfattningen.
Försäkringskassans egen omfattningsbedömning från 2010 visade att felaktiga utbetalningar utgjorde cirka 10 procent av alla utbetalningar.  Oavsett den exakta precisionen i dessa beräkningar, så handlar det om mycket skattepengar som inte går till det de var tänkta för."
 
Beglers hävdar även att Försäkringskassans arbete mot fusk inom assistansersättningen, vilket har pågått under längre tid, har ”gett resultat”.

Nu går vi vidare och utvecklar våra metoder. Jag är övertygad om att vi kommer att hitta mer fusk i takt med att vi blir bättre på att se mönster. Min uppfattning är att det finns en samsyn kring att brottslighet inom assistansersättningen ska bekämpas och att vi ska se till att människor inte far illa. Att bekämpa brottsligt utnyttjande är att värna assistansersättningen och de människor som behöver den”, skriver Begler.
 
Nu återstår att se om myndighetens arbete för att motverka fusk kommer att leda till reformens urholkning. Dessutom kan man fråga sig vilken skev bild allmänheten får av assistansersättningen av att sådan påståenden  görs i Sveriges Radio!

Skribent: Maral Galvani
 
källa: RBUFörsäkringskassans

Tillsammans bekämpar vi fusk!

28-feb-2016

I onsdags organiserade vårdföretagarna tillsammans med fackförbundens kommunal ett möte där flera centrala myndigheter, representanter från fack och anordnarorganisationer samlades för att diskutera hur man ska stoppa oseriösa assistansbolag.  
-Som branschföreträdare ville vi samla alla styrande myndigheter för att inleda ett arbete för få bukt med fusket, säger Inga-Kari Fryklund förbundsdirektör Vårdföretagarna. 
Branschorganisationen står bakom Försäkringskassan i kampen mot fusk inom personlig assistans. Vårdföretagarna understryker hur viktig det är att bekämpa fusket  som har smutskastat branschen personlig assistans. 
 - De allra flesta aktörerna är seriösa, men de som fuskar och har ett kriminellt uppsåt svärtar ned hela assistansbranschen. Det är något vi aldrig kan acceptera, säger Inga-Kari Fryklund. 
Representanter från berörda organisationer så som, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Institutet mot mutor (IMM), Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Socialdepartementet samt Arbetsgivarorganisationen KFO, Kommunal och Vårdföretagarna var närvarande.  
 Enligt Kommunals förhandlingschef Johan Ingelskog, var konferensen väldigt givande. 

-Det var ett mycket bra möte där varje myndighet redogjorde sin bild av situationen och hur vi gemensamt kan bekämpa brottsligheten, säger Ingelskog. 
 Förhoppningsvis kommer detta lägga grunden för ett tätt samarbete mellan berörda parter för att förebygga fusk.  
Skribent: Maral Galvani
Källa: Vårföretagarna