Om oss

Vår ledning består av kompetenta personer som själva lever med assistans. Vi vet hur en bra assistans ska vara!

Våren 2015 sjösattes Kolmårdens personliga assistans efter att ha fått tillstånd IVO. Redan från start har vårt mål varit att skapa en verksamhet där uppdragsgivare och personal trivs och att helt enkelt åstadkomma den bästa assistansen vi kan tänka oss. Grundaren, Björn Colliander, har både professionell och privat erfarenhet inom området. Med bakgrund inom Försäkringskassan och kommun samt som förälder till en dotter med speciella behov, är Björn en av de kompetenta verksamhetsledarna inom branschen.

Kvalitetssäkring och kompetensutveckling

God kvalité är ett viktigt mål för verksamheten. Vi följer därför kontinuerligt upp verksamhetens kvalitetssystem och utvecklar den för att behålla hög kvalité både för uppdragsgivare och personal. Vår ledning försöker gå på relevanta utbildningar och konferenser för att bli uppdaterade på nya krav samt öka kompetensen.

Verksamheten har uppfyllt alla krav som ställs från IVO och har därmed tillstånd för att bedriva verksamheten. Under 2017 har verksamheten även genomgått en IVO-granskning, där inga anmärkningar hittades.

Verksamhetens  mål är att under 2018 skicka in kvalitetdeklaration till Vårdföretagarna.   

Utbildning

Vi värdesätter kompetensutveckling av all personal. Alla nyanställda får grundutbildning där vi går igenom grunderna i LSS och vad det innebär att vara personlig assistent. Sedan får personalen utbildning efter behov beroende på uppdragets karaktär.

Även nya uppdragsgivare får en grundutbildning i grunderna i LSS och vilka andra lagar som verksamheten måste förhålla sig till.

 Vid rekrytering krävs förkunskaper och utbildning i enligheten med uppdragsgivarens behov.

Kunder och personal

Vi har för närvarande 11 uppdragsgivare och drygt 60 anställda. Vårt mål är att ha en nära relation till både personal och kunder. På så sätt kan vi enklare hålla hög kvalité.

Rekrytering sker efter behov.

Vi har kollektivavtal via Vårdföretagarna.

Våra grundvärdering 

  •  Allting går att lösa – allting går att förstå!
  • Vi förstår och gör oss förstådda om något är viktigt för att assistansen skall bli bra!
  • Alla människors lika värde är en självklarhet för oss!
  • Vår uppgift är att anordna personlig assistans – hur och vad som är den bästa assistansen vet inte vi. Vi kan ge råd och förslag, men aldrig bestämma hur uppdraget skall utföras!
  • Uppdragsgivaren bestämmer – vi utför! 
  • Vår enda gräns för utförande av assistans är lagstiftningar och våra personliga begränsningar!