Våra största kompetenser och vår absoluta ambition är att skapa nära kontakt med dig som uppdragsgivare och lära känna din assistansbehov.


  • Vi anordnar assistans för dig som har  funktionsvariationer och har rätt till personlig assistans
  •  Tillförsäkrar att vardagen fungerar för dig och din familj.
  • Hjälper dig i det vardagliga livet med exempelvis pappersarbeten.
  • Anpassar assistans åt dig utifrån dina egna förutsättningar och behov.
  • Stötta dig till en personlig utveckling och ökad livskvalitet.
  • Hjälper dig med aktiviteter och annat som du önskar.
  • Skräddarsyr ett koncept med en assistent som passar dig där ni kan skapa en bra relation och kontakt. 

Att hålla kvalitén hög och omkostnaderna låga är något som borde vara självklart. Pengar ska användas på rätt sätt. Istället för att anställa experter med höga löner väljer vi att köpa tjänster vid behov.   Vi vill ha en verksamhet som är anpassad efter dina unika behov och inte tvärtom.

Marknadens bästa administrationsverktyg  

För ett effektiv, säkert och snabb  administration använder vi administrationsverktyget AIAI och löneprogrammet Crona Lön.


Kollektivavtal och försäkring

Självklart har vi kollektivavtal för alla våra anställda. Kolmårdens personliga assistans är medlem i arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna, genom vilka vi ingår i  kollektivavtal för personlig assisistans-bransch g.

Dessutom är du som personal försäkrad via Säkra. Försäkringen gäller externa och anhörig assistenter och täcker olyckor vid  tjänsteresor eller om assistenter råkar ta sönder något dyrbar i uppdragsgivarens hem. Exempelvis om man råkar förstöra något, tappa bort en huvudnyckel eller råka illa ut vid en resa. 


Juridiskt stöd

Hos oss får du alltid juridiskt stöd och rådgivning. Vi har en god kunskap och erfarenhet inom LSS och socialtjänsten då vi håller oss och våra kunder uppdaterade om senaste om rättsfall som berör dessa ämnen. Vi är alltid juridiskt ombud för dig och hjälper exempelvis till vid möten och överklaganden. Vid behov anlitar vi CJ Advokatbyrå som är ledande inom området personlig assistans.

 


Information på olika språk

Har du svårt att förstå svenska? Våra medarbetare fungerar som kontaktpersoner och informatörer på somaliska, arabiska, syrianska och persiska.