Kolmårdens Personliga Assistans är precis som namnet säger

12 maj 2022

Kolmårdens Personliga Assistans är precis som namnet säger personligt. De som är ansvariga på Kolmårdens Personliga Assistans har alla, på olika sätt, egen erfarenhet av funktionsvariationer. Det är en stor trygghet att känna sig förstådd i alla de situationer som uppstår.

Ewa Candemo