Planera framtiden – redan idag

19 oktober 2021 av

Att gå och grubbla på frågor som andra i samma situationer handskas med är något de flest föräldrar till barn med funktionsnedsättning gör dagligen. Oron för framtiden är konstant och anhöriga känner sig ofta ensamma och utlämnade. Vi vill därför uppmärksamma våra följare på projektet ”Planera framtiden – redan idag ”som  Nationellt kompetenscentrum anhöriga jobbar […]

....läs mer

Humorn som vapen

21 september 2021 av

I lördags såg jag en gripande utställning av Bengt Elmén. Utställningen består av 150 unika satirmålningar som drar debatten om assistans till sin spets.  Med ironi och humor som verktyg lyckas Bengt gestalta situationer där vi alla assistansanvändare kan känna igen oss. En politisk kritik genomsyrar satiren som belyser vad assistansens ursprungliga intentioner.  Med sin […]

....läs mer

Är demokrati inte min rättighet?

14 maj 2021 av

Försäkringskassan vill utveckla ett system där man med hjälp av GPS kan se om assistenter och uppdragsgivare (assistansberättigade) befinner sig på samma plats. Myndigheten vill på detta vis förhindra kriminaliteten inom systemet. Linus Nordenskär, nationell försäkringssamordnare, berättar i programmet Kaliber i P1 (18:10 in i programmet) om Försäkringskassans förskräckliga planer för att spåra assistenter och assistansberättigade.  […]

....läs mer

Förstår inte Norrköpings kommun vad meningen med LSS är?

10 oktober 2020 av

LSS är en fantastisk lagstiftning som syftar till att personer med mycket omfattande funktionsnedsättningar skall garanteras goda levnadsvillkor och möjligheter att ”leva som andra”. Lagen, som för övrigt nu fyller 30 år, kom till som en ersättning till de lagar som tidigare innebar ett liv på institution. Det var en revolution och otaliga är de […]

....läs mer

NEJ! Assistansersättningen har inte nått sitt ”mättnad”.

12 juni 2020 av

I slutet av maj kom Försäkringskassan med en rapport till regeringen om assistansersättningens utveckling. I rapporten hävdas det bland annat att antalet assistanstimmar har minskat för att assistansersättningen börjar nå sitt ”mättnad”. En absurd slutsats med tanke på hur många som får avslag (87%) och ett oändligt antal personer som av rädsla att blir helt […]

....läs mer

Sluta gnäll, snälla du!

8 april 2020 av

Ni som gnäller, har ni någonsin tänkt på de människor som lever med ensamhet året om? Den som inte kan komma in på krog och restaurang, inte för att det är stängd, men för den otillgängligheten som råder i olika platser av landet? Har du någonsin fått utstå blickar som skär ända in i märgen och får en att känna sig ovälkommen, eller slängts ut ur en restaurang för att stolen tar för mycket plats? Det har jag och flera andra som lever med funktionshinder.

....läs mer

Regeringen tillsätter ny utredning

23 januari 2020 av

Regeringen ger Fredrik Malmberg särskilt uppdrag att utreda hur rätten till personlig assistans ska stärkas. Utredning ska: Ta fram förslag till hur personlig assistans kan lämnas för stöd vid egenvårdsinsatser. Föreslå hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas. Ta ställning till om föräldraansvaret inom den personliga assistansen kan förtydligas […]

....läs mer

Kontakta oss