Regeringen tillsätter ny utredning

23 januari 2020

Regeringen ger Fredrik Malmberg särskilt uppdrag att utreda hur rätten till personlig assistans ska stärkas.

Utredning ska:

  1. Ta fram förslag till hur personlig assistans kan lämnas för stöd vid egenvårdsinsatser.
  2. Föreslå hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas.
  3. Ta ställning till om föräldraansvaret inom den personliga assistansen kan förtydligas eller smalnas.

Till skillnad till LSS-utredningen som kom ut för drygt ett år sen, ligger fokusen i denna utredning inte på besparing. Något som kommer troligen välkomnas av funktionhinderrörelsen. Berörda myndigheter, funktionshinderorganisationer samt landets kommuner och regioner ska ges möjlighet att under utredningens gång framföra synpunkter och bidra med kunskap.

 Utredningen ska vara klar senast 21 mars 2021.

Skribent