Vi arbetar nära dig, för dig!

Vi värnar om rätten att leva som andra

Kärnan i LSS är att individen, oavsett funktionsvariation, ska kunna leva som andra.  Vi på Kolmårdens personliga vet av personliga erfarenheter hur viktigt det är att lagens ambition följs. Vi väljer att kalla våra kunder för uppdragsgivare eftersom det är självklart att du som anlitar  oss ska ha full kontroll över din vardag. Assistansen skall vara frihet som möjliggör för uppdragsgivaren att få leva som hen önskar. 

Personliga erfarenheter gör oss unika

Något som kanske gör verksamheten unik är att alla i ledningen själva lever , på olika sätt,  med assistans. Vi förstår att en fungerande assistans leder till en vardag som fungerar för uppdragsgivaren och runtomkring familjen. Bra kommunikation leder till ett välfungerande samarbete mellan alla parter. En av våra största kompetenser och vår absoluta ambition att ha nära kontakt med både uppdragsgivare och assistenter. På så sätt skapar vi gemenskap och familjär miljö , där vi har lösningsfokuserad kommunikation.

Hos oss får alla komma till tals

Självbestämmande och inflytande är två viktiga principer i LSS. Vi försöker därför att med rätt redskap, som exempelvis kommunikationskompass, se till alla våra uppdragsgivare ska bli hörda.

Personalen ska trivas

Våra anställdas välbefinnande är mycket viktigt för oss. Att assistenter får en bra arbetsmiljö är lika betydelsefullt som att uppdragsgivarens assistansbehov tillgodoses. Därför arbetar vi ständigt med att skapa bra arbetsmiljö. Vi har självklart kollektivavtal (Bransch G) och erbjuder friskvård till all personal.

Kvarsebovägen 156, Kolmården

073 391 98 83

kolmardenspersonliga@kolmardenspersonliga.se

Vad säger media?

Vår ambition är att delta i den ständig pågående debatten om  personlig assistans. Vi tycker att alla som berörs och är intresserade ska på enkelt sätt kunna följa och påverka vad som händer inom handikappolitiken.

Senaste nytt

Låg kostnad, hög kvalité!

Att hålla kvalitén hög och omkostnader låg är något som borde vara självklart. Pengar ska användas på rätt sätt. Istället för att anställa experter med höga löner väljer vi att köpa tjänster vid behov.   Vi vill ha en verksamhet som är anpassad efter dina unika behov och inte tvärtom.  

​​​​​​Läs mer

Sök våra lediga tjänster

Vad du kan förvänta av oss?

  • Att du får en trygg och fungerande assistans.
  • Att vi tillsammans planerar din assistans utifrån dina önskemål.
  • Att vi vid behov kommer agera som ditt ombud i kontakt med myndigheter.
  • Att vi skapar tät och nära kontakt med dig och dina assistenter för att ge er kompetent stöd och erfaren vägledning.
  • Att du och dina assistenter får relevant utbildning.
  • Att du får vara med i gemenskap där du får råd och stöd av erfarna och kompetenta personer.