Hur vi behandlar dina uppgifter

Vi behandlar all data enligt lagen. Vi samlar och lagrar endast det som är väsentligt och nödvändigt. De data som samlas förvaras varsamt i system så som AIAI och Cronalön. Eftersom vårt informationsbrev skickas via Mailchimp samlas även vissa nödvändiga kontaktuppgifter där. Dina personuppgifter delas endast med berörda myndighet och företag som är väsentliga för din anställning eller uppdrag. Dessa kan exempelvis vara Försäkringskassa, kommun, Skatteverket, Fora.

Uppgifter som lagras i vårt register är:

För dig som anställd

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • e-post
 • Bankuppgifter

För dig som uppdragsgivare

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • e-post
 • uppgifter om ditt beslut

För dig som arbetssökande

När du söker jobb hos oss lagras dina kontaktuppgifter och CV hos oss. Efter att rekryteringen är över raderar vi uppgifterna. Det kan förekomma att vi sparar dina uppgifter för framtida rekrytering. Detta sker naturligtvis med ditt samtycke.

error: Content is protected !!