Vår bakgrund

Vår ledning består av kompetenta personer som själva lever med assistans. Vi vet hur en bra assistans ska vara!

Våren 2015 sjösattes Kolmårdens personliga assistans efter att ha fått tillstånd IVO. Redan från start har vårt mål varit att skapa en verksamhet där både uppdragsgivare och personal trivs och att helt enkelt åstadkomma den bästa assistansen vi kan tänka oss. Grundaren, Björn Colliander, har både professionell och privat erfarenhet inom området. Med bakgrund inom Försäkringskassan och kommunal verksamhet, samt som förälder till en dotter med speciella behov, är Björn en av de formellt och praktiskt kompetenta verksamhetsledarna inom branschen.