kvalitétsäkring

Kvalitetssäkring och kompetensutveckling

God kvalité är ett viktigt mål för verksamheten. Vi följer därför kontinuerligt upp verksamhetens kvalitetssystem och utvecklar den för att behålla hög kvalité både för uppdragsgivare och personal. Vår ledning försöker gå på relevanta utbildningar och konferenser för att bli uppdaterade på nya krav samt öka kompetensen.

Verksamheten har uppfyllt alla krav som ställs från IVO och har därmed tillstånd för att bedriva verksamheten. Under 2017 har verksamheten även genomgått en IVO-granskning, där inga anmärkningar hittades.

Utbildning

Vi värdesätter kompetensutveckling av all personal. Alla nyanställda får grundutbildning där vi går igenom grunderna i LSS och vad det innebär att vara personlig assistent. Sedan får personalen utbildning efter behov beroende på uppdragets karaktär.

Även nya uppdragsgivare får en grundutbildning i grunderna i LSS och vilka andra lagar som verksamheten måste förhålla sig till.

 Vid rekrytering krävs förkunskaper och utbildning i enligheten med uppdragsgivarens behov.

Kunder och personal

Vi har för närvarande 16 uppdragsgivare och drygt 100 anställda. Vårt mål är att ha en nära relation till både personal och kunder. På så sätt kan vi enklare hålla hög kvalité.

Rekrytering sker efter behov.

Vi har kollektivavtal via Vårdföretagarna.