NEJ! Assistansersättningen har inte nått sitt ”mättnad”.

12 juni 2020 av

I slutet av maj kom Försäkringskassan med en rapport till regeringen om assistansersättningens utveckling. I rapporten hävdas det bland annat att antalet assistanstimmar har minskat för att assistansersättningen börjar nå sitt ”mättnad”. En absurd slutsats med tanke på hur många som får avslag (87%) och ett oändligt antal personer som av rädsla att blir helt […]

....läs mer