Rekommenderar gärna företaget!

12 maj 2022

Min man, som dog i december 2020, var beroende av assistans i 14 år pga en progressiv neuromuskulär sjukdom, alltså med stigande grad av behov av hjälp.

Som han hustru har jag försökt att få den bästa hjälpen till honom och vi har haft assistans genom en kommun och tre olika assistansbolag. Ett av bolagen upphörde. 

För några år sedan flyttade vi från Västergötland till Östergötland, närmare bestämt Åby där en av våra söner bor med sin familj. Vi behöll då det Göteborgsbaserade bolaget som fick hjälpa till med rekrytering här. Detta avlöpte relativt väl men till slut blev det uppenbart att den lokala förankringen saknades. Vad göra?

Jag frågade de assistenter jag kände förtroende för om de kunde rekommendera något bolag. En av tjejerna sade sig ha fått ett bra intryck vid en intervju hos ett bolag där hon också blivit erbjuden jobb men då valt arbeta hos min man.

 Detta bolag var alltså Kolmårdens assistans som med sina personliga erfarenheter av att leva med assistans var mycket lätta att komma överens med. Eftersom jag haft ork att vara drivande i mycket av arbetet har vi velat fortsätta vara så självständiga som möjligt. Vi har fått den hjälp vi behövt med rekrytering och att sköta löner och redovisningar till Försäkringskassan.

 I motsats till det Göteborgbaserade bolaget, som var svåra att nå och otroligt omständliga, har Kolmårdens alltid varit lätta att få kontakt med och alla frågor kring löner och villkor har alltid behandlats snabbt och korrekt. De fel som ibland uppstår, rättas till och bemötandet är alltid vänligt!

Rekommenderar gärna företaget men tror också att det är det är bra att det inte växer sig för stort. Då finns risken att de skulle kunna förlora ”sin själ”.
Oda Flarup