Abdala M Nur (Abbe)
Kontaktperson och informatör på somaliska


Jag, Abdala, arbetar som kontaktperson och informatör för dig som talar somaliska. För att vi ska kunna ge korrekt råd och stöd  anser vi att språket inte ska vara ett hinder. Därför ger vi informerar vi på ditt modersmål.

Kontakta mig