Ann-Marie Pettersson
Ekonomisk rådgivare


Jag, Ann-Marie, är civilekonom, och har jobbat som ekonom sedan 1999. Ganska nyligen startade jag upp min egen firma AMPITEK, med syfte om att kunna hjälpa företag med deras bokföring och bokslut.  Jag kommer framför allt att ta hand om bokslutet åt Kolmårdens Personliga Assistans AB

Kontakta mig