Björn Colliander
Verksamhetsledare


Grundaren och verksamhetsledaren är jag, Björn Colliander. Jag har en lång erfarenhet inom både statlig och kommunal sektor, men har även erfarenhet som vård- och behandlingspersonal samt personlig assistent. Genom åren har jag tagit an många chefsroller i olika verksamhet. Jag har dessutom lång erfarenhet av myndighetsutövning inom bland annat handikappområdet på Försäkringskassan. Ödet gjorde att jag och min fru Pernilla fick en dotter med omfattande funktionsnedsättningar. De senaste 19 åren har jag därför kombinerat mitt vanliga arbete med att vara personlig assistent och arbetsledare till min yngsta dotter. Sedan kom idéen upp om att utveckla ett företag som på olika sätt kan assistera personer och familjer med funktionsnedsättningar genom att kombinera all erfarenhet från yrkeslivet och det privata livet. Jag har ett brett kontaktnät av kunniga personer och har möjligheten att anlita den kompetens som krävs för att anpassa assistenten utifrån varje individs behov.

Kontakta mig

011-500 23 32
error: Content is protected !!