Björn Colliander
Verksamhetschef/ägare


Verksamhetens grundare är jag, Björn Colliander. Förutom att vara pappa till en dotter med omfattande assistansbehov är jag också en mycket erfaren ”byråkrat” som gärna agerar ombud åt våra uppdragsgivare. Jag har hela mitt yrkesliv arbetat i olika roller inom den offentliga sektorn, som exempelvis inom Försäkringskassan, statliga myndigheter och kommuner. De roller jag har haft är allt från chef inom social sektor till vårdbiträde, men ofta med koppling till rehabilitering, arbetsmarknad och ”funkisvärlden”. Jag har också en mycket lång erfarenhet som personlig assistent, både med egen dotter och andra personer. För 23 år sedan föddes min andra dotter vars funktionsvariationer är mycket omfattande. Eftersom hennes behov tog alltmer av min och min frus tid valde jag att starta det assistansbolag vi själva hade sökt. Med min yrkesbakgrund och mitt breda nätverk av kunniga personer har vi idag ett assistansbolag med mycket kompetens och erfarenhet som ger varje individ alla förutsättningar för den bästa möjliga personliga assistansen.

Kontakta mig

011-500 23 32