Ewa Andersson
Löneadministratör


Som förälder till en dotter med speciella behov har även jag många års erfarenhet av assistans i hemmet. Sedan tre år tillbaka har min dotter bott i sin egen lägenhet med assistans. Även där har jag varit med och tagit på mig arbetsledarrollen. Jag brinner för LSS frågor, och ger gärna stöd till familjer i liknande situation. Min huvudsakliga arbete i verksamheten är löneadministratör.

Kontakta mig

011-500 23 33
error: Content is protected !!