Linda Bergman
Uppdrags/rekryteringsansvarig


Jag, Linda, har i likhet med Björn ett barn med stora behov av personlig assistans. Även mitt yrkesliv har handlat om olika roller inom vård- och omsorg för personer i alla åldrar. Att hitta rätt person till rätt plats och se till att vardagen fungerar på bästa sätt för våra uppdragsgivare och personal är mitt kall.

Kontakta mig

011-500 23 34