Maral Galvani
Kommunikatör och AIAIansvarig


Jag, Maral, bevakar kunskaper och politik inom det handikappolitiska området. Detta för att vi och våra uppdragsgivare skall veta vad som händer och ha möjligheter att tillvarata våra särskilda intressen. Eftersom jag har särskild kompetens inom kommunikationsområdet kommer jag även att ansvara för att utveckla metoder för att introducera nya assistenter som börjar hos oss. Jag har själv funktionsnedsättningar och ger därför gärna råd och stöd till dig i samma situation. Jag informerar och tolkar även persiska

Kontakta mig

011-500 23 31