Mari Harryson
Uppdragsansvarig


Jag är en person som älskar att samverka ,nätverka och utveckla för att hitta lösningar och driva frågor som gör skillnad. Att vara genuint och positivt nyfiken på människor ser jag som en framgångsfaktor hos mig själv. Min grundtanke är att alla jag möter har något att bidra med. För mig är det viktigt att arbetsplatsen är välkomnande , positiv och en stärkande miljö så att medarbetare orkar och blir den bästa versionen av sig själva. Det gynnar i sin tur de uppdragsgivare som vi arbetar tillsammans med och för. Min professionella bakgrund är som pedagog i förskolan. Jag har även arbetet inom Regionen i ett antal år som Undersköterska och Barnsköterska då främst inom KK, Barn /ungdomskliniken samt Neonatalavdelningen. Som Socionom har jag bland annat varit Enhetschef för Socialtjänstens Individ och Familjeomsorg inom utförardelen med mera. Med mig in i verksamheten tar jag en lång arbetslivsfarenhet av att vägleda och stödja personer där de befinner sig. I syfte att stärka varje individ utifrån deras förutsättningar. Jag hoppas att min förmåga att förebygga, främja samt inspirera och vägleda andra kommer bli en tillgång. Jag är mycket tacksam för att få möjligheten att arbeta inom ett så viktigt område som personlig assistans.

Kontakta mig

011-5002338